کاربر ویژه (VIP) کاربری است که قابلیت دریافت طلای آبشده دارد.

جهت تغییر وضعیت کاربری خود به ویژه (VIP) کافی است که از بخش پروفایل کاربری/کاربر ویژه اقدام نموده و مدرک صنفی خود را آپلود نمایید.