• شما می توانید با حداقل مبلغ طلا بخرید و سرمایه خود را به هر اندازه که باشد به طلا نگه داری کنید
  • در صورت لزوم معادل موجودی دیجی گلد خود انواع شمش های طلا دریافت نمایید.
  • در هر زمان به قیمت لحظه ای بازار بفروشید و از نوسان قیمت بهره مند شوید.