پس از ورود به حساب کاربری خود از طریق بخش پروفایل کاربری/هویت، می توانید نسبت به تغییر گذر واژه خود اقدام نمایید.