• برای عملیات خرید در جدول بازار، روی دیجی گلد 18 یا دیجی گلد 24 کلیک نمایید، سپس تعداد دیجی گلد مورد نظر خود را در برگه خرید که سمت راست صفحه باز شده است وارد نمایید و در نهایت خرید را کلیک کنید.
    برای عملیات فروش در جدول سبد دارایی روی دارایی مورد نظر کلیک کرده و آن را انتخاب نمایید، سپس تعداد مورد نظر خود جهت فروش را در برگه فروش که سمت راست صفحه باز شده است، وارد نموده و در نهایت فروش را کلیک کنید.