زمانی که شما درخواست وجه می دهید و یا درخواست تحویل گرفتن طلا دارید، آپلود مدارک الزامی است.