در سایت فقط دو آیتم زیر جهت خرید و فروش عرضه می شود:
۱- دیجی گلد ۱۸ عیار
۲- دیجی گلد ۲۴ عیار