در سایت فقط دو آیتم زیر جهت خرید و فروش عرضه می شود:
1- دیجی گلد 18 عیار
2- دیجی گلد 24 عیار