بله، با این توضیح که در سایت فقط امکان خرید دیجی گلد ۱۸ و ۲۴ وجود دارد، لذا برای خرید یک گرم طلا کافیست ۱۰۰ دیجی گلد خریداری شود، در واقع گرم و مثقال از نظر ارزش و نوسانات قیمت دقیقا با دیجی گلد یکسان می باشند، اما دیجی گلد این قابلیت را می دهد که با مبالغ جزئی تر نیز خرید امکان پذیر گردد.