ابتدا بخش Spam را چک کنید، در غیر اینصورت ممکن است آدرس ایمیل را بطور اشتباه وارد کرده باشید، در این صورت با بخش پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا نسبت به اصلاح آن اقدام شود.