کاربر می تواند با افزایش موجودی ریالی خود اقدام به خرید دیجی گلد نماید، در هر زمان دلخواه دیجی گلد خود را به فروش برساند و مبلغ ریالی آن را دریافت نماید و یا معادل با آن انواع مختلف شمش های طلا تحویل بگیرد.