• کافی است آیکون موجودی را کلیک نموده و یکی از دو روش پرداخت آنلاین و یا حواله بانکی را انتخاب نمایید.
  • در روش پرداخت آنلاین حداکثر می توانید مبلغ 500،000،0000 ریال در روز حساب خود را شارژ نمایید.
  • جهت مبالغ بیشتر از 500،000،000 ریال می توانید از روش حواله بانکی استفاده نمایید و مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب معرفی شده ساتنا یا پایا نمایید و سپس مبلغ و کد پیگیری پرداخت انجام شده را در کادر مربوطه وارد نمایید، همکاران ما به سرعت بررسی لازم را انجام داده و پس از تایید، مبلغ واریزی به موجودی ریالی شما اضافه می گردد.