بله با توجه به اینکه کلیه کالاها، شمش و یا پلاک طلای استاندارد هستند بنابراین می توانید در سایر فروشگاه ها نیز به فروش برسانید.