خیر، ثبت نام در سایت دیجی گلد هیچ هزینه ای ندارد، با ثبت نام در سایت می توانید با صفحه با معاملات و نحوه عملکرد آن بدون هیچ گونه هزینه ای آشنا شوید.