پیش بینی بورس از مسیر قیمت دلار!

شاخص کل بورس در هفته ای که تنها ۳ روز کاری داشت نزدیک ۰٫۴ درصد (کمتر از نیم درصد) بازدهی داشت تا اگرچه بازدهی شاخص ممتد شد اما از شدت این رشد هر هفته کمتر شده است. از ابتدای...

Text on the button