ارتباط با شرکت:

دفتر کیش: بلوار ایران، قطعه EX 7، طبقه اول، واحد ۴

تلفن : ۴۴۴۲۱۶۱۸ (۰۷۶)

فروشگاه کیش: بازار پانیذ، طبقه اول، واحد ۱۰۷

تلفن : ۴۴۴۲۲۸۹۶ (۰۷۶)