ارتباط با شرکت:

پشتیانی سایت: ۲۲۱۸۳۰۲۰ (۰۲۱)      —      ۲۲۱۸۳۰۳۱ (۰۲۱)

 فروشگاه کیش: بازار پانیذ، طبقه اول، واحد ۱۰۷

تلفن : ۴۴۴۲۲۸۹۶ (۰۷۶)