دیجی گلد یک ایده خلاقانه در بازار مبادلات طلاست که با هدف تسهیل خرید و فروش طلا در بستر اینترنت ایجاد شده است، دیجی گلد یک واحد طلای دیجیتال است که می تواند کاربردهای بسیاری زیادی داشته باشد.

قابلیت خرید طلا با مبالغ بسیار کم، امکان پس انداز به صورت طلا، قابلیت تبدیل دیجی گلد به انواع شمش های طلا از جمله کاربردهای آن می باشد.

شرکت فناوری طلای دیجیتال کیش به شماره ثبت 13839، مالک دیجی گلد می باشد.

شرکت فناوری طلای دیجیتال کیش

دیجی گلد 18 چیست؟
یک واحد دیجی گلد 18 برابر با یک صدم یک گرم طلای 18 عیار می باشد.

—    100 DGG18 = 1 gr. 750   —

دیجی گلد 24 چیست؟
یک واحد دیجی گلد 24 برابر با یک صدم یک گرم طلای 24 عیار می باشد.

—   100 DGG 24 = 1 gr. 995   —