اقتصاد،کرونا،ضررهای اقتصادی،شیوع

گویان و سودان جنوبی، رکورددار رشد اقتصادی جهان!

به گفته صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی بیشتر کشورهای جهان منفی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از چشم انداز اقتصاد جهانی با اشاره به شیوع گسترده کرونا و پیامدهای آن روی کسب و کارها و تجارت اعلام کرد انتظار می رود متوسط رشد اقتصادی ۱۸۹ کشورهای جهان امسال به منفی ۴.۴ درصد برسد که اگر چه ۰.۸ درصد بیشتر از برآورد قبلی است اما در صورت تحقق، بدترین عملکرد از زمان بحران مالی بزرگ دهه ۱۹۳۰ تاکنون خواهد بود.
گیتا گوپیناث- کارشناس ارشد امور اقتصادی صندوق بین المللی پول در همین رابطه گفت: در شرایطی که اقتصاد جهان در حال بازگشت تدریجی از پیامدهای کرونایی است، ا یک مسیر طولانی، غیر مطمین و دشوار را پیش روی خود خواهیم داشت. اگر روند شیوع بیشتر ویروس مهار نشود این امکان وجود دارد که شرایط اقتصادی مجددا رو به وخامت رود.
طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، متوسط رشد اقتصادی جهان در سال آینده مجددا  مثبت خواهد شد و به ۵.۲ درصد می رسد.
بالاترین رشدهای اقتصادی
۱- گویان
متوسط رشد اقتصادی پیش بینی شده امسال: مثبت ۲۶.۲ درصد
۲- سودان جنوبی
متوسط رشد اقتصادی پیش بینی شده امسال: مثبت ۴.۱ درصد/ایسنا