کند شدن رشد اقتصادی کانادا

رشد اقتصادی کانادا برای سومین فصل متوالی، مثبت باقی ماند.
به گزارش ایسنا به نقل از سی بی سی، در سه ماهه نخست امسال، اقتصاد کانادا ۱.۴ درصد رشد کرده که این رقم، ۰.۸ درصد کمتر از رشد ثبت شده در بازه مشابه منتهی به ماه قبل و ۰.۲ درصد کمتر از رشد پیش بینی شده توسط کارشناسان بوده است. این سومین فصل متوالی است که کانادا رشد مثبت اقتصادی را تجربه می کند.
بخش سرگرمی با رشد ۲۵ درصدی و سرمایه گذاری مسکن با رشد ۱۳.۸ درصدی تاثیر زیادی را در ثبت این عملکرد داشته‌اند اما بدترین عملکرد در این بین مربوط به بخش هواپیمایی با رشد منفی ۹۸.۷ درصدی بوده است.
اقتصاد کانادا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ با رشد ۸.۹ درصدی، بهترین عملکرد فصلی سال‌های اخیر خود را جشن گرفت اما انتظار نمی رود دستکم در آینده‌ای نزدیک چنین عملکرد نیرومندی به ثبت برسد./ایسنا