کدام کشورها بیشترین تعداد ثروتمندان را دارند؟

۷۶ درصد کل میلیاردرهای جهان در ۱۵ کشور زندگی می‌کنند

۱- آمریکا

تعداد میلیاردرها تا نیمه نخست سال ۲۰۲۰: ۷۸۸ نفر

مجموع ثروت میلیاردرها در پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۰: ۳.۴ تریلیون دلار

۲- چین

تعداد میلیاردرها تا نیمه نخست سال ۲۰۲۰: ۳۴۲ نفر

۳- آلمان

تعداد میلیاردرها تا نیمه نخست سال ۲۰۲۰: ۱۵۳ نفر

۴- روسیه

تعداد میلیاردرها تا نیمه نخست سال ۲۰۲۰: ۱۱۴ نفر

۵- سوییس

تعداد میلیاردرها تا نیمه نخست سال ۲۰۲۰: ۱۰۰ نفر/ایسنا