برند های معروف،امریکا،دیجی گلد

برندهای آمریکایی با ارزش‌ترین برندهای جهان هستند.

به گزارش ایسنا، موسسه برند فاینانس در گزارشی به بررسی ارزش برندها در جهان پرداخت. ارزش برند در این گزارش بر حسب مجموع سه شاخص قدرت برند ( عملکرد تجاری، میزان سرمایه گذاری جذب شده، ارزش سهام برند)، نرخ جذب ( تاثیرگذاری نام برند در متقاعد شدن مصرف کننده به خرید) و میزان سودآوری برند تعریف شده است.

در این گزارش که ۵۰۰ شرکت بزرگ جهان را شامل می‌شود، شرکت‌های ایرانی لحاظ نشده‌اند.

برترین کشورها از نظر ارزش برندها

۱- آمریکا
ارزش مجموع برندها: ۳.۲ تریلیون دلار

۲- چین
ارزش مجموع برندها: ۱.۳ تریلیون دلار

۳- ژاپن
ارزش مجموع برندها:۴۸۳ میلیارد دلار

۴- آلمان
ارزش مجموع برندها:۴۱۵میلیارد دلار

۵- فرانسه
ارزش مجموع برندها:۳۱۲میلیارد دلار

۶- انگلیس
ارزش مجموع برندها:۱۹۳ میلیارد دلار/ایسنا