طلا،انس جهانی،دیجی گلد

هیچ چیزجلو دار صعود قیمت طلا نیست

به گزارش بنکر ، همراه با به پایان رسیدن روز گذشته قیمت طلا به بالای ۲۰۰۰ دلار صعود کرده که یک رکورد بی سابقه تاریخی بود و با شروع امروز رشد طلا ادامه داشته و در این لحظه که این متن نوشته می شود هر انس طلا ۲۰۲۲ دلار می باشد.

بالا رفتن قیمت طلا تا این میزان و عدم توقف یا اصلاح در قیمت آن نشان از یک بحران اقتصادی تمام معنا را دارد. چاپ بی حد و مرز پول و تزریق پول در قالب بسته های محرک اقتصادی و البته ضعف بی سابقه دلار از جمله دلایل اصلی بالا رفتن قیمت طلا هستند.

در این شرایط دارایی های امن و به خصوص طلا از اهمیت بسیار بالا تری نسبت به دیگر دارایی ها برخوردار هستند. این دارایی ها می توانند در این شرایط اقتصادی سرمایه را حفظ کرده و افراد را از ورشکستگی نجات دهد.

پیش بینی می شود که طلا همچنان به صعود خود ادامه داده و به سمت بالا حرکت کند. در حال حاضر بزرگترین سؤال این است که آیا بالاخره طلا در جایی خواهد ایستاد؟/ایسنا

به گزارش بنکر ، همراه با به پایان رسیدن روز گذشته قیمت طلا به بالای ۲۰۰۰ دلار صعود کرده که یک رکورد بی سابقه تاریخی بود و با شروع امروز رشد طلا ادامه داشته و در این لحظه که این متن نوشته می شود هر انس طلا ۲۰۲۲ دلار می باشد.

بالا رفتن قیمت طلا تا این میزان و عدم توقف یا اصلاح در قیمت آن نشان از یک بحران اقتصادی تمام معنا را دارد. چاپ بی حد و مرز پول و تزریق پول در قالب بسته های محرک اقتصادی و البته ضعف بی سابقه دلار از جمله دلایل اصلی بالا رفتن قیمت طلا هستند.

در این شرایط دارایی های امن و به خصوص طلا از اهمیت بسیار بالا تری نسبت به دیگر دارایی ها برخوردار هستند. این دارایی ها می توانند در این شرایط اقتصادی سرمایه را حفظ کرده و افراد را از ورشکستگی نجات دهد.

پیش بینی می شود که طلا همچنان به صعود خود ادامه داده و به سمت بالا حرکت کند. در حال حاضر بزرگترین سؤال این است که آیا بالاخره طلا در جایی خواهد ایستاد؟/ایسنا