میلاد حضرت مسیح، دیجی گلد

شرکت فناوری طلای دیجیتال میلاد با سعادت حضرت عیسی مسیح (ع) را به تمامی هموطنان گرامی مخصوصا مسیحیان تبریک می گوید.