مقایسه بدهی دولت ایران با دیگر کشورها

کشورهای توسعه یافته بالاترین میزان بدهی دولتی در جهان را دارند.

به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در ارزیابی جدید خود از وضعیت بدهی در جهان اعلام کرد که میزان بدهی در بسیاری از کشورها افزایش محسوسی نسبت به سال قبل داشته است و با وجود بهبود نسبی شرایط نسبت به ماه های قبل، انتظار نمی رود میزان بدهی ها در بخش بزرگی از جهان به سطح قبل از بحران کرونا برسد.

بالاترین بدهی های دولتی

۱- ژاپن
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۲۶۶.۲ درصد

۲- سودان
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۲۵۹.۴ درصد

۳- یونان
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۲۰۵.۲ درصد

ایران
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۴۵.۴ درصد