طلا،انس جهانی، دیجی گلد

طوفان افزایش قیمت طلا نزدیک است

به گزارش بنکر ، در حالی که تنها دو هفته تا انتخابات ایالات متحده آمریکا بافی مانده است بسیاری از سرمایه گذاران به حاشیه رفته اند و منتظرند تا پس از انتخابات دوباره دست به سرمایه گذاری بزنند.

در حال حاضر عدم قطعیت و تنش بسیاری در بازار وجود دارد که باعث می شود تا سرمایه گذاران در حال حاضر فاصله خود را از بازار حفظ کنند.

نظر قاطع کارشناسان بازار طلا بر این است که هر کس در انتخابات پیش روی ایالات متحده پیروز شود نتیجه برای طلا یکسان و مثبت خواهد بود.

مهم ترین عامل افزایش قیمت طلا پس از انتخابات تصویب بسته بزرگ محرک مالی و سرازیر شدن سرمایه گذارانی که در حال حاضر کنار رفته اند به بازار طلا می باشد.

در حالی که این متن نوشته می شود هر انس طلا ۱۹۰۰ دلار قیمت دارد که بدون در نظر گرفتن نوسان های زیاد آن تنها ۵ دلار کاهش را نشان می دهد.

از نظر کارشناسان قیمت طلا در حال حاضر و تا پیش از انتخابات در بازه ۱۸۸۰ تا ۱۹۳۰ دلار باقی خواهد ماند و به نوسان خواهد پرداخت./بنکر