سکه،طلا،دیجی گلد

طلا یکی از دارایی های امن به حساب می آید

به گزارش بنکر ، طلا یکی از دارایی های امن به حساب می آید و بیهوده این عنوان را از آن خود نکرده است. طلا می تواند ارزش پول شما را در نوسانات اقتصادی و تورم حفظ کند.

در واقع طلا  ارزش لحظه سرمایه گذاری را حفظ می کند. برای مثال شما اگر یک میلیون تومان بر روی طلا سرمایه گذاری کرده اید و بعد از مدتی این یک میلیون تومان تبدیل به دو میلیون شده است، یک میلیون سود نکرده اید بلکه شما توانسته اید ارزش همان یک میلیون تومان اولیه را حفظ کنید و سبد خرید شما با پول جدید به همان اندازه مبلغ اولیه می باشد.

باید توجه کنید که در بعضی از مواقع و شرایط بد اقتصادی ممکن است قیمت طلا به شکلی غیر طبیعی رشد کند و سود نیز به پول شما اضافه شود اما همچنان مبنای اضافه شدن پول شما حفظ ارزش آن می باشد./بنکر