طلا،انس جهانی،کرونا

طلا تازه در آغاز راه گران شدن است

به گزارش بنکر ، این سقوط قیمت های طلا نه تنها پایان راه طلا نیست بلکه فلز زرد تازه در ابتدای یک مسیر طولانی برای افزایش قیمت می باشد.
در هفته گذشته دو اتفاق بسیار بزرگ داشتیم که توانستند با شدت بسیار زیادی بر روی قیمت طلا تاثیر گذاشته و آن را جابه جا کند.
اولین نکته مهم این است که آمار های مثبت اقتصادی می توانند قیمت طلا را برای کوتاه مدت کاهش دهند اما باید توجه داشته باشید که طلا همچنان از نظر فنی صعودی است.
به علاوه آمار های مثبت بسیار پایین تر از آمار ها و داده های منفی می باشند – مانند آمار بیکاری که با وجود رشد همچنان بسیار ضعیف می باشد – که این موضوع باعث می شود تا تاثیر آمار های مثبت چندان طولانی نباشد.
و دلیل آخر این است که سخنرانی آقای پاول به یک تورم در آینده اشاره داشت. تورم هرچند متوسط می تواند بر روی تولید و کسب و کار ها تاثیرات بسیاری زیادی بگذارد و قیمت طلا را به طور تدریجی و به شکل بسیار زیادی افزایش دهد./بنکر