طلا،انس جهانی،دیجی گلد

طلا بخریم، نگه داریم یا بفروشیم؟

به گزارش بنکر ، یک جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین، تنش های ژئوپلیتیکی و کاهش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی در سطح جهان منجر به تجمع ۲۰ درصدی فلز زرد در سال ۲۰۱۹ شد. امسال تاکنون طلا در میان عدم قطعیت ناشی از شیوع بیماری کرونا، ۲۲ درصد صعود کرده است. این امر ناشی از گرایشی است که افراد در زمان عدم قطعیت اقتصادی، به سوی دارایی های امن دارند. 

طبق گزارشی در ET Wealth، قیمت طلا در یک سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که تعداد افراد اندکی از صعود طلا سود برده اند. بسیاری از سرمایه گذاران با افزایش قیمت این فلز زرد در سال ۲۰۱۹، دست به فروش سرمایه طلایی خود زدند.

اما کسانی که این کار را نکرده و طلای خود را نگه داشته اند، اکنون نمی دانند باید سرمایه خود را بفروشند، طلای بیشتری بخرند یا طلایی که از پیش خریداری کرده اند، نگه دارند./بنکر