شاخص توسعه انسانی ۲۰۲۰ منتشر شد+ جزئیات و رتبه ایران

دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد ایران از نظر شاخص توسعه انسانی از بین ۱۸۹ کشور در رده ۷۰ قرار دارد.
بالاترین توسعه های انسانی
۱- نروژ
شاخص توسعه انسانی: ۰.۹۵۷ واحد
متوسط امید به زندگی: ۸۲.۴ سال
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۶۶ هزار و ۴۹۴ دلار
۲- ایرلند
شاخص توسعه انسانی: ۰.۹۵۵ واحد
متوسط امید به زندگی: ۸۲.۳ سال
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۶۸ هزار و ۳۷۱ دلار
۳- سوییس
شاخص توسعه انسانی: ۰.۹۵۵ واحد
متوسط امید به زندگی: ۸۳.۸ سال
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۶۹ هزار و ۳۹۴ دلار/ایسنا