طلا، ارز،افزایش، انس جهانی،نرخ طلا،دیجی گلد

سقوط و صعود؛ حال و آینده طلا

به گزارش بنکر، وی افزود: یکی از محرک های اصلی نوسانات طلا تنش های مستمری است که در روابط آمریکا و چین وجود دارد که این وضعیت عموما موقعیت طلا را در وضعیتی صعودی قرار می دهد. طلا در زمان بحران به عنوان یک شبکه ایمنی مورد استفاده قرار گرفته است.

سرمایه گذاران ممکن است از این وضعیت نزولی به عنوان فرصت خرید هر چه بیشتر استفاده کنند چرا که حدس می زنند که محدودیت های قرنطینه به زودی برداشته شود. در این حالت، مثبت ترین کشور ژاپن است که این آمادگی را دارد تا وضعیت اضطراری را در پنج منطقه از کشور خود قبل از برنامه اعلام کند.

براساس پزارش ساست tala، تقاضا برای طلای فیزیکی در میزان متوسطی قررا دارد که تهدید چندانی برای آن وجود ندارد./بنکر