اروپا، رشد اقتصادی، دیجی گلد

متوسط رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ۰.۳ درصد رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، در سه ماهه سوم امسال متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشورهای عضو منطقه یورو ۰.۲ درصد و در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا ۰.۳ درصد بوده است که در مقایسه با رشد سه ماهه دوم امسال در منطقه یورو بدون تغییر باقی مانده اما در سطح اتحادیه اروپا ۰.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

هم چنین رشد اقتصادی در دوازده ماه منتهی به سپتامبر در سطح منطقه یورو به طور متوسط ۱.۲ درصد ودر سطح اتحادیه اروپا به طور متوسط ۱.۴ درصد بوده است.

در بین کشورهای اروپایی، بیشترین رشد اقتصادی در سه ماهه سوم امسال متعلق به لهستان با ۱.۳ درصد بوده است و پس از این کشور، مجارستان با ۱.۱ درصد و استونی با یک درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین رشد اقتصادی مربوط به آلمان، ایتالیا و اتریش بوده است که هر سه کشور رشد ۰.۱ درصدی را تجربه کرده اند.

در بین دیگر کشورهای اروپایی، رشد سه ماهه دوم دانمارک و فرانسه ۰.۳۵ درصد، سوئد و انگلیس ۰.۳۷ درصد، بلژیک و اسپانیا ۰.۴ درصد و فنلاند ۰.۷ درصد اندازه گیری شده است.

در بین بخش های مختلف، رشد مخارج نهایی مصرفی خانوارها در سطح منطقه یورو ۰.۵ درصد و در سطح اتحادیه اروپا ۰.۴۸ درصد بوده است. این رقم برای سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب ۰.۳ درصد و ۰.۴ درصد و برای واردات در سطح منطقه یورو ۰.۶ درصد افزایش و در سطح اتحادیه اروپا ۰.۷ درصد افزایش بوده است.

منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۸ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است./ایسنا