تسلیت، هواپیمای اوکراینی،دیجی گلد

در اطلاعیه مهم ستاد کل نیروهای مسلح اعلام شد
بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد، هواپیمای اوکراینی مورد اصابت قرار گرفت.

رییس جمهور: مسببین این اشتباه نابخشودنی مورد پیگرد قانونی می گیرند.

دیجی گلد این فاجعه بزرگ را به ملت ایران و خانواده های داغدار، عمیقا تسلیت می گوید.