طلا، دیجی گلد،انس جهانی

دو عامل مهم اوج‌گیری دوباره قیمت طلا

احتیاط مصرف‌کنندگان

اولین عاملی که به تبیین این واکنش های غیرقابل فهم و غیرقابل انکار کمک می کند سرعت رو به کاهش پول است ؛ اینکه پول هر چند وقت یکبار وضعیت ارزشی خود را تغییر می دهد.
شکی نیست که سرعت استفاده اط پول کاهش یافته است. در حقیقت، همانطور که از نمودارها نیز قابل رویت است، این سرعت فروکش کرده است.
در نتیجه تعجب آور نیست که محرک های مالی بیشتر به تورم بالاتر و قیمت بیشتر طلا ترجمه نشده است.

ارزش بالای بازار طلا

دلیل دیگری که قیمت طلا به دلیل تحریک فوق العاده دولت به سمت بالا منفجر نشده، صعود بیش از حد از سوی بازه های زمانی بازار طلا است.
سطح متوسط چندین بازه زمانی کوتاه مدت را در بازار طلا در نظر بگیرید.
از اواسط آوریل طلا در سطح متوسط ​​در معرض اندکی افزایش قرار گرفت.
این یک نشانه از صعودی سرسختانه است که با افزایش حتی اندک خود، یک مقابله با سقوط بازار محسوب می شود./بنکر