میزان درآمدهای مالیاتی دولت آمریکا اکنون به حدود ۳.۵ تریلیون دلار رسیده است.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت رسمی اعلام بدهی آمریکا، میزان درآمدهای مالیاتی دولت این کشور تا پایان ماه نوامبر به سه تریلیون و ۴۹۹ میلیارد و ۴۵۱ میلیون ۷۱۰ هزار دلار رسیده است. میزان درآمد مالیاتی هر شهروند آمریکایی تا پایان ماه سپتامبر به طور متوسط ۱۰ هزار و ۶۰۴ دلار و میزان درآمد هر مالیات دهنده آمریکایی به طور متوسط ۲۸ هزار و ۳۶۳ دلار بوده است.

از طرف دیگر میزان مالیات بر درآمد دولت آمریکا تا پایان ماه سپتامبر به یک تریلیون و ۷۱۵ میلیارد و ۵۹ میلیون دلار رسیده است. این میزان درآمد برای مالیات ها بر درآمد شرکت های آمریکایی ۲۳۰ میلیارد و ۸۴۳ مییلیون دلار بوده است.

تا پایان ماه نوامبر، نسبت درآمد به تولید ناخاص داخلی این کشور به ۱۶.۲۷ درصد رسیده است. بین بازه زمانی ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۹ بیشترین نسبت درآمد به تولید ناخالص داخلی آمریکا مربوط به سال ۲۰۰۰ با ۱۹.۵ درصد و بیشترین نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی مربوط به سال ۲۰۰۰ با ۱۷.۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

حجم تولید ناخالص داخلی آمرکیا در بازه ۱۲ ماهه منتهی به نوامبر به ۲۱ تریلیون و ۶۴۵ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار رسیده است که بدین ترتیب، آمریکا جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان حفظ کرده است.

جمعیت آمریکا در حال حاضر ۳۳۰ میلیون ۸۴ هزار و ۸۱۱ نفر است که از این تعداد، ۱۵۸ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۷۱۵ نفر در بازار کار مشارکت داشته اند. از بین جمعیت شاغل آمریکایی، ۱۲۶ میلیون و ۹۶ هزار و ۳۵۵ نفر در بخش خصوصی مشغول به کار بوده اند و ۸ میلیون ۷۷۷ هزار و ۴۱۴ نفر نیز خود اشتغال بوده اند.

از بین کل شاغلین آمریکایی، ۱۳۱ میلیون و ۹۲۸ هزار و ۱۱ نفر به صورت تمام وقت و ۲۶ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۳۱۰ نفر به صورت پاره وقت مشغول به کار بوده اند. هم چنین ۵۴ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۵۹۹ نفر بازنشسته تا پایان این ماه در امریکا بوده اند.

در شرایطی که تا پایان ماه نوامبر ۳۷ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۷۵۷ آمریکایی در فقر زندگی می‌کرده اند، ۱۷ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۳۶۴ نفر یک میلیون دلار یا بیشتر ثروت داشته اند./ایسنا