فولکس واگن،درآمد،خودرو

خودروسازان بزرگ هر ثانیه چه قدر درآمد دارند؟

فولکس واگن بیشتر درآمد را در بین خودروسازان داشته است.
به گزارش ایسنا به نقل از ویژوال کپیتالیست، امروزه خودروها به بخش جدانشدنی در زندگی روزمره افراد تبدیل شده اند و افراد برای مقاصد مختلف حمل و نقل خودرو می خرند. با این حال سهم شرکت های مختلف خودروسازی از بازار فروش خودروها یکسان نیست. در ادامه با شرکت هایی که بیشترین فروش خودرو را داشته اند آشنا می شوید:

۱- فولکس واگن- آلمان
درآمد ناخالص تا پایان سال ۲۰۱۹: ۲۹۰.۲ میلیارد دلار
متوسط درآمد خودروساز در هر ثانیه تا پایان سال ۲۰۱۹: ۹۲۰۲.۸۸ دلار

۲- تویوتا- ژاپن
درآمد ناخالص تا پایان سال ۲۰۱۹: ۲۷۲.۳ میلیارد دلار
متوسط درآمد خودروساز در هر ثانیه تا پایان سال ۲۰۱۹: ۸۶۳۴.۵۸ دلار

۳- فورد- آمریکا
درآمد ناخالص تا پایان سال ۲۰۱۹: ۱۵۶ میلیارد دلار
متوسط درآمد خودروساز در هر ثانیه تا پایان سال ۲۰۱۹: ۴۹۴۶.۷۳ دلار/ایسنا