اوپک،قیمت نفت

تصمیم اوپک پلاس چه خواهد بود؟

در حالی که زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش بیشتر تولید اوپک پلاس به‌گوش می‌رسد، کارشناسان بر این باورند که برای رسیدن به وضعیت پایدار در بازار نفت باید ارزیابی‌های کارشناسی از میزان تقاضا، عرضه و میزان پایبندی کشورها به تعهدات داده شده صورت بگیرد و سپس در این رابطه تصمیم گیری شود.

محمد خطیبی – کارشناس حوزه انرژی – با اشاره به نشست آتی اوپک و تاثیر آن در بازار نفت، به ایسنا گفت: اوپک پلاس منهای آمریکا و چند کشور دیگر در نشست‌های قبلی توافقی مبنی بر کاهش تولید تا پایان سال و حتی سال آینده را نیز داشته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه عمل به این تعهدات و تغییر توافق فعلی بستگی زیاد به شرایط بازار دارد، تصریح کرد: باید در ابتدا بازار به طور دقیق بررسی و میزان عرضه و تقاضا براورد شود و به دنبال آن تصمیم‌گیری در مورد افزایش و یا کاهش تولید صورت بگیرد./ایسنا