تحریم، فیسبوک، بانک های کانادایی

تحریم فیسبوک توسط بانک‌های کانادایی

گروهی از بانک‌های بزرگ کانادایی همکاری تبلیغاتی با فیس بوک را لغو کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، گروهی از بزرگ‌ترین بانک‌های کانادایی از تصمیم به تحریم فیسبوک به خاطر نقض آزادی های مدنی و وادار ساختن این غول فناوری به مقابله با سخنان نفرت پراکنانه خبر داده‌اند. تاکنون بیش از ۴۰۰ برند مختلف در سراسر جهان با متهم کردن فیسبوک به فراموش کردن آزادی های مدنی با هدف کسب سود، این شرکت را تحریم کرده اند.

بانک های رویال بانک کاندا، تورنتو دامینیون، بانک آف نووا اسکوشیا، بانک آف مونترئال، نشنال بانک آف کانادا و کندین امپریال بانک از ماه ژوئیه به همکاری تبلیغاتی با فیسبوک خاتمه خواهند داد. با این حال برخی از بانک های کانادایی هنوز با این تصمیم همراهی نکرده و از رایزنی با فیسبوک برای بازنگری در سیاست‌های این شبکه اجتماعی خبر داده‌اند./ایسنا