طلا،انس جهانی،دیجی گلد

به دو دلیل روند صعودی طلا ادامه می یابد

به گزارش بنکر (Banker)، وی افزود: با توجه به واکنش بانکهای مرکزی جهان به تبعات منفی ویروس کرونا و تزریق پول به بازار، حجم نقدینگی به سقف تاریخی خود رسیده است.

بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرده ولی قصد دارد برنامه خرید اوراق قرضه و دارایی ها را گسترش دهد.

فدرال رزرو آمریکا نیز اخیرا نرخ بهره را کاهش داده است. نرخ بهره منفی در اکثر اقتصادهای بزرگ و مهم جهان نیز عامل موثری برای افزایش تقاضا و قیمت طلا خواهد بود.

موبیوس تاکید کرد: زمانی که به پول شما در بانک هیچ گونه بهره و سودی تعلق نمی گیرد، چه انگیزه ای برای سپرده گذاری وجود خواهد داشت؟/بنکر