طلا،انس جهانی،دیجی گلد

افزایش قیمت طلا طی هفته های آینده

به گزارش بنکر ، به دنبال خوش بینی های به وجود آمده بر اثر موفقیت آزمایشات دو تا از شرکت های تولید کننده واکسن کرونا، قیمت طلا زیر سطح ۱۹۰۰ دلار نگه داشته شده است.

موفقیت آزمایشات واکسن ویروس کرونا و در نتیجه آن امید به رهایی از وضعیت موجود و بهبود اقتصادی بسیار سریع تر از پیش بینی ها را می توان دلایل پایین ماندن قیمت طلا دانست.

شاخص همگرایی فنی نشان می دهد که قیمت طلا در میان تعداد زیادی از مقاومت ها روندی صعودی دارد. اولین مقاومت پیش روی طلا برای صعود قیمت ۱۸۹۱ دلار می باشد که اگر شکسته شود می توان به بالا رفتن بیشتر طلا امیدوار بود.

اما اگر از مقاومت اولیه طلا بگذریم سه مانع دیگر را پیش روی طلا داریم که باید شکسته شوند. اولین مقاومت پس ۱۸۹۱ دلار را می توان ۱۸۹۷ دلار دانست و مقاومت پس از آن نیز ۱۹۰۰ خواهد بود.

آخرین مقاومت که می توان از آن به عنوان یک مانع بسیار قدرتمند در برابر طلا دانست سقف قدرتمند ۱۹۰۶ دلار می باشد. شکسته شدن این سطح می تواند مجوزی باشد برای تحقق بسیاری از پیش بینی های افزایش قیمت بلند مدت طلا.

اما بیایید به پایین نمودار نیز نگاهی داشته باشیم. اگر قیمت طلا به هر دلیلی قدرت خود را از دست داده و شروع به یک حرکت نزولی کند اولین پشتیبانی آن در سطح ۱۸۷۹ دلار رقم خواهد خود.

حمایت های بعدی قیمت طلا در صورت سقوط بیشتر می تواند ۱۸۷۳ و ۱۸۶۵ دلار باشد./بنکر