اطلاعیه – ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

به اطلاع کاربران محترم می رساند با توجه به محدودیت های اعلام شده توسط ستاد ملی کرونا و با احترام به این تصمیم و هم چنین با توجه به اطلاعیه اتحادیه محترم طلا و جواهر مبنی بر تعطیلی کلیه واحدهای صنف طلا و جواهر در این مدت، در این مدت، امکان تحویل حضوری وجود نخواهد داشت.