دیجی گلد

استیضاح ترامپ امروز در مجلس نمایندگان آمریکا به رای گذاشته می شود با توجه به اکثریت دموکراتها در مجلس نمایندگان احتمال رای آوردن این استیضاح بسیار زیاد می باشد، فارغ از اینکه نظر مجلس سنا در تایید این استیضاح چه باشد صرف رای مثبت نمایندگان کنگره به این استیضاح می تواند باعث ضعف قدرت ترامپ و تصمیمات او گردد.

بنا به تحلیل دیجی گلد، شوک روانی حاصل از این استیضاح می تواند در کوتاه مدت تاثیرات مثبتی بر اقتصاد ایران بگذارد، امید به بازگشت آمریکا به برجام در نبود ترامپ اتفاقی است که به سرعت شکل خواهد گرفت و همین امید باعث کاهش نرخ ارز و به دنبال آن نرخ طلا در بازار داخلی می شود، احتمال کاهش طلای جهانی نیز وجود دارد چرا که تلاطم ایجاد شده در بازار های جهانی که حاصل تصمیمات ترامپ بوده اند کم کم رنگ می بازد و امید به ثبات بازار جهانی را بیشتر می کند و این مسئله نیز به نوبه خود بر کاهش نرخ طلای داخلی تاثیر مستقیم دارد.

اما نکته اینجاست که آیا این اتفاق در میان مدت و یا بلند مدت نیز می تواند پایدار باشد، شواهد نشان می دهد که امید به بازگشت آمریکا به برجام با این استیضاح چندان قابل اعتنا نیست چرا که اگر حتی با این استیضاح ترامپ از ریاست جمهوری آمریکا کنار برود باز معاون اول وی مایک پنس تا موعد برگزاری انتخابات دولت را به دست خواهد گرفت و دولت همچنان در درست جمهوری خواهان خواهد ماند.